تروریست های “داعش” و شبه نظامیان “قسد” مزارع گندم و جو جزیره سوریه را آتش زده اند

حسكه-دير الزور-سانا

تروریست های “داعش” و شبه نظامیان “قسد” مزارع گندم و جو جزیره سوریه را آتش زده اند.

منابع محلی در استان حسکه شبه نظامیان “قسد” را به آتش زدن مزارع گندم و جو برای مجبور کردن اهالی به معامله با آنها و جلوگیری از انتقال محصول شان به مراکز دولتی متهم کردند.