بانک کشاورزی:  پرداخت یک میلیارد و800 میلیون لیر قیمت گندم تحویل شده توسط کشاورزان

دمشق-سانا

بانک تعاونی کشاورزی اعلام کرد که امروز یک میلیارد و800 میلیون لیر سوری قیمت گندم به کشاورزان بر اساس لیست های ارسال شده به شعبه های بانک، از شرکت حبوبات سوریه وشعبه های آن در استان ها، پرداخت کرد.

مدیر کل بانک کشاورزی ابراهیم زیدان در یک بیانیه به خبرنگار سانا یاد کرد که بانک وظیفه ای خود برای پرداخت سریع وبلا فاصله قیمت گندم تحویل شده توسط کشاورزان وحد اکثر طی 24 ساعت از دریافت لیست خرید حبوبات تحت مجازات شدید برای هرگونه تاخیر در پرداخت پول کشاورزان، ادامه می دهد

حسين

شاهد أيضاً

تاکید صباغ در دیدار با سفیر الجزایر در دمشق بر تقویت روابط و افزایش سفرهای پارلمانی بین دو کشور

دمشق – سانا حموده صباغ رئیس مجلس خلق کشورمان امروز در دیدار با لحسن تهامي …