با قیمت 380 ملیون لیر سوری..6 پروژه گردشگری جدید در حمص افتتاح شد

حمص- سانا

مدیر کل امور گردشگری در حمص مهندس”حسین الوسوف” اشاره کرد که 6 پروژه جدید در حمص وریف آن امسال، افتتاح شد، قیمت کل پروژه ها به 380 ملیون لیر سوری رسید.

الوسوف در بیانیه به سانا گفت : پروژه ها عبارت هستند ازمجتمع های رستوران های وتفریحی در حمص وریف غربی آن می باشند.

طی سال جاری، وبعداز بازگشت امن وامان واز بین بردن تروریست ها، با دست ارتش جمهوری عربی سوریه، هتل بسمان در خیابان المیدان ورستوران جولیا دومنا باستانی درخیابان الحمیدیه، بعداز تعطیل سه سال متوالی کار مجدد شروع کردند، تعطیل آن ها بخاطر تجاوزات گروه های ترویستی بود.