قرعه کشی جام جمهوری فوتبال 2014- 2015

دمشق – سانا

با مشارکت تیم های درجه اول ودوم وسه تیم از درجه سوم ، در مقر فدراسیون فوتبال جمهوری عربی سوریه مسابقات جام جمهوری 2014- 2015 قرعه کشی شد.

LMA_0154

شایان به ذکر است که تیم های درجه اول طبق قرعه کشی در رقابت های مرحله اول شرکت نمی کنند ، بلکه از دور دوم مسابقات، بازی های خودشان شروع می کنند، در حالیکه تیم های درجه دوم مسابقات خود از مرحله اول شروع می کنند.