وزارت فرهنگ واوقاف کنفرانس سالانه خود برگزار کرد

دمشق- سانا

امروز صبح وزارت فرهنگ واوقاف سوریه کنفرانس سالانه عمومی خود به عنوان” فقه بحران در مقابل فقه فتنه”..”نظام اخلاقی برای حفظ ارزش های اخلاقی وملی”.. “دین ما دین تفکر است نه دین تکفیر،ودین اخلاق وساخت وساز نه دین افراط گری وتجاوزمی باشد”، در”مسجد العثمان” در دمشق، برگزار شد.