خسارت مادی در حملۀ تروریستی با بمب هاون بر حرستا

ریف دمشق- سانا

بر اثر حملۀ تروریستی با استفاده از بمب هاون بر منطقۀ حرستا در ریف دمشق، خسارت مادی در مغازه ها و خانه ها و خودروها وارد شد.

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که تروریست ها بمب هاون را بمباران کردند که بر جزیره/ب4/ سقوط شد و خسارت مادی در تعدادی از مغازه های تجاری و خودروها وارد شد

شاهد أيضاً

نصب یک تابلو 170 متر در بزرگراه حرستا

دمشق – سانا انجمن توسعه ای ندی امروز به مناسبت روز جهانی داوطلب یک تابلو …