جزائری به توليد كنندگان نساجی : راه اندازی مجدد کارخانه ها از اولویت های دولت

دمشق- سانا
دکتر همام الجزایری وزیر اقتصاد و تجارت خارجی با تولید کنندگان نساجی در سوریه مشکلات و دشواریها که در عملیات تولید لباس ها مواجه می شوند وراه های حل برای حفاظت از صنعت ملی و فعال کردن بازارهای داخلی و خارجی, بررسی کرد.

الجزایری تاکید کرد که راه اندازی مجدد کارخانه های تولید لباس از اولویت های دولت است، بنابراین برنامه ای برای حمایت و محافظت از صنعت ملی تعیین شد.

وی اشاره کرد که وزارت از سه ماه هیچ مجوز واردات به منظور جلوگیری از قاچاق لباس را اعطا نکرد، و این از طریق نظارت بر مناطق آزاد و مغازه ها و حفاظ از صنعت انجام می شود.

الجزایری افزود : در حال حاضر واردات به موافقت نامه های که قبلا امضا شده با برخی از کشورها محدود می باشد؛ در حالی که اقدامات اداری برای جلوگیری از اعطای مجوز جدید واردات وجود دارد، تا صنعت لباس وپوشاک جایگاه خود را در بازارهای داخلی وخارجی به دست بیاورد.

وی اشاره کرد که به هدف کاهش قیمت گذاری پارچه ها با ادارۀ گمرک هماهنگ خواهد کرد زیرا در حال حاضر تولید کافی وجود ندارد.