عون با سفیر عبد الکریم روابط دوجانبه بین سوریه و لبنان را بحث وبررسی کرد

بیروت-سانا

رئیس جمهور لبنان میشال عون با سفیر سوریه در لبنان علی عبد الکریم در کاخ بعبدا در بیروت دیدار و گفتگو کرد

در این دیدار درباره روابط  دوگانه بین دو کشور و تعدادی از تحولات در عرصه های منطقه ای و بین المللی و نیز مساله بازگشت آوارگان سوری از لبنان به مناطق خود مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.