شهادت یک نفر و زخمی شدن 5 دیگر در انفجار بمب دست ساز در جنوب دمشق 

دمشق-سانا

خبرنگار سانا گزارش داد که در پی انفجار یک بمب دست ساز در المتحلق الجنوبی واقع در جنوب دمشق یک نفر شهادت و5 تن دیگر زخمی شده اند.

این انفجار در المتحلق الجنوبی واقع در شهر دمشق رخ داد که در پی آن راننده خودرو جان باخت و چهار شهروند سوری زخمی شدند.