احزاب لبنان:فشارهای آمریکا باعث قوی تر شدن کشورهای عضو محور مقاومت می شود

تشکل ­احزاب، گروههای ملی و میهنی لبنان در منطقه بقاع در این کشور, تهدیدها, فشارها و محاصره اقتصادی آمریکا را ضد کشورهای محور مقاومت محکوم و اعلام کرد: فشارهای آمریکا به کشورهای عضو محور مقاومت باعث قوی تر شدن آنها خواهد شد.

هیئتی از تشکل احزاب و گروههای ملی لبنان در دیدار با «مهدی شریعتمداری» رایزن فرهنگی سفارت ایران در بیروت اعلام کردند اقدامات و فشارهای آمریکا نمی تواند ذره ای از قدرت، ثبات و پایداری کشورهای محور مقاومت کم کند بلکه باعث قوی تر شدن آنها می شود.

مهدی شریعتمداری، رایزن فرهنگی ایران نيز در این دیدار بر موضع ثابت و همیشگی تهران در حمایت از نیروهای مقاومت و ایستادگی کنار سوریه در مقابله با تروریسم و قدرتهای سلطه گر جهانی تاکید کرد.

رایزن فرهنگی ایران در لبنان تصریح کرد: علت اینکه دولت آمریکا نام سپاه پاسداران  را در فهرست گروههای تروریستی گنجانده است، نقش آفرینی سپاه در دفاع از جنبش های مقاومت، آزادیخواه و ارائه تمام اشکال حمایتی از آنهاست.

همزمان حزب اتحاد لبنان با انتشار بیانیه ای درمورد تصمیم آمریکا به گنجاندن نام سپاه در فهرست تروریسم تاکید کرد: آمریکا، مادر تروریسم و آفریننده آن در جهان محسوب می شود، از همین رو حملات تروریستی در کشورهای مختلف جهان، دستاورد اتاق های سیاهی است که آمریکا آنها را با دستورالعمل های مشابه و با نظارت سازمانهای تحت فرمان خود راه اندازی کرده است. این آمریکا است که از تروریسم تفکیری حمایت مالی و از تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی چشم پوشی می کند. همه این اقدامات به منظور ایجاد هرج و مرج، اختلاف افکنی و اجرای طرح ها و برنامه های دولت آمریکاست.