تجمع مردمی در شهرک مجدل شمس در جولان اشغالی به مناسبت سالروز استقلال سوریه

قنيطره-سانا

به مناسبت سالروز بیرون راندن آخرین استعمارگر فرانسوی از سرزمین‌های سوریه (روز استقلال سوریه) …. فرزندان جولان اشغالی با برگزاری یک تجمع مردمی در در شهرک مجدل شمس پایبندی خود به اصول ملی وهویت عربی سوری جولان وایستادگی در برابر اشغالگر تاکید کردند.

شهرک عین التینه امروز شاهد برگزاری تجمعات مردمی در عین التینه در همپستگی با اهالی مان در جولان اشغالی سوریه به همین مناسبت شد.

مجدل شمس

عین التینه