خبرنگار سانا: گروه های تروریستی حاضر در روستای “المضیق” شهر السقیلبیه در ریف حماه را مورد حملات خمپاره ای قرار داد

خبرنگار سانا: گروه های تروریستی حاضر در روستای “المضیق” شهر السقیلبیه در ریف حماه را مورد حملات خمپاره ای قرار داد

 

شاهد أيضاً

بررسی تمهیدات نهایی برای افتتاح شصت و یکمین نمایشگاه بین المللی دمشق در نشست امروز کابینه کشورمان

دمشق – سانا کابینه کشورمان امروز با برگزاری نشستی تمهیدات نهایی افتتاح شصت و یکمین …