خبرنگار سانا: گروه های تروریستی حاضر در روستای “المضیق” شهر السقیلبیه در ریف حماه را مورد حملات خمپاره ای قرار داد

خبرنگار سانا: گروه های تروریستی حاضر در روستای “المضیق” شهر السقیلبیه در ریف حماه را مورد حملات خمپاره ای قرار داد

 

شاهد أيضاً

کورنیش لاذقیه / دیروز