خبرنگار سانا: گروه های تروریستی حاضر در روستای “المضیق” شهر السقیلبیه در ریف حماه را مورد حملات خمپاره ای قرار داد

خبرنگار سانا: گروه های تروریستی حاضر در روستای “المضیق” شهر السقیلبیه در ریف حماه را مورد حملات خمپاره ای قرار داد

 

شاهد أيضاً

جهانگرد سوری با اسب خود سفری از دمشق به روسیه، عراق، ایران و آذربایجان را آغاز کرد

دمشق – سانا عدنان عزام در ماجراجویی جدیدی با عنوان (سفر به دور دنیا به …