به مناسبت سالروز بیرون راندن آخرین استعمارگر فرانسوی از سرزمین‌های سوریه (روز استقلال سوریه) …. برگزاری تجمعات مردمی در عین التینه در همپستگی با اهالی مان در جولان اشغالی سوریه

 

به مناسبت سالروز بیرون راندن آخرین استعمارگر فرانسوی از سرزمین‌های سوریه (روز استقلال سوریه) …. برگزاری تجمعات مردمی در عین التینه در همپستگی با اهالی مان در جولان اشغالی سوریه

شاهد أيضاً

باغ 6 تشرین در طرطوس