به مناسبت سالروز بیرون راندن آخرین استعمارگر فرانسوی از سرزمین‌های سوریه (روز استقلال سوریه) …. برگزاری تجمعات مردمی در عین التینه در همپستگی با اهالی مان در جولان اشغالی سوریه

 

به مناسبت سالروز بیرون راندن آخرین استعمارگر فرانسوی از سرزمین‌های سوریه (روز استقلال سوریه) …. برگزاری تجمعات مردمی در عین التینه در همپستگی با اهالی مان در جولان اشغالی سوریه

شاهد أيضاً

جهانگرد سوری با اسب خود سفری از دمشق به روسیه، عراق، ایران و آذربایجان را آغاز کرد

دمشق – سانا عدنان عزام در ماجراجویی جدیدی با عنوان (سفر به دور دنیا به …