دیدار رئیس جمهور دکتر بشار اسد با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران