وزارت گردشگری مجوز ساخت پروژه گردشی در سویداء داد

دمشق- سانا

وزارت گردشگری مجوز ساخت پروژۀ گردشی در شهرستان السویداء داد، این پروژه از استخر ولوازم جانبی متشکل شده،وبا هزینه 34 ملیون لیر سوری می باشد.

مدیر گردشگری  السویداء مهندس “یعرب العربید” در بیانیه به سانا گفت: پروژه از سطح دو ستاره می باشد،  واز یک استخر ولوازم جانبی ان متشکل شده،علاوه برپارکینگ وقهوه خانه وفضای سبز وزمین بازی کودکان وخدمات دیگر می باشد.