124 تن از فریب خوردگان خود را به مقامات مسؤول تسلیم کردند

استان ها-سانا

امروز 124 تن از فریب خوردگان خود را به مقامات مسؤول در درعا، الحسکه، دیر الزور، حمص، حلب، لاذقیه، حماه، رقه و دمشق تسلیم کردند تا به وضعیت شان رسیدگی شود.

شاهد أيضاً

141 نفر خود را به مقامات مسؤول تسلیم کردند

استان ها-سانا 141 نفر در دمشق و ریف آن و حلب و الرقه و دیر …