دلار به 55ر196 لير سوريه برای بانک ها و به و98ر196 لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 55ر196 لير را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و و98ر196 لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه 04ر196را برای مقاصد تجاری و غير تجاري و تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه 92ر244 لير به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و 46ر245 لير برای مؤسسه های صرافی و 80ر244 لير برای دخالت در مقاصد تجاری و غير تجاری وتحويل حواله های شخصی تعيين شد.

 

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت /75ر462/ لیر برای بانک ها و / 81ر462 / لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا   بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه /75ر462/ لير …