اللحام: تجاوز رژیم صهیونیستی علیه سوریه نشان دهندۀ همکاری وهماهنگی بین گروه های تروریستی داعش وجبهه النصره با این رژیم است

رئیس پارلمان(مجلس الشعب) محمد جهاد اللحام تاکید کرد: تجاوز رژیم صهیونیستی دیروز علیه سوریه ، از هدف اصلی ارتش جمهوری عربی سوریه در  پیروزی وادامه جنگ خود برعلیه تروریست ها وحامیان آن (رژیم صهیونیستی ،آل سعود ، انقره، واشنگتن) باز نمی دارد.

اللحام در جلسه ای امروز افزود: این تجاوز همکاری وهماهنگی رژیم صهیونیستی با گروه های تروریستی داعش وجبهه النصره به طور آشکار نشان می دهد، و بر روحیه ملت وارتش شجاع سوریه اثر نمی گذارد، بلکه تاکید مجددی بر اینکه ” این جنگ تروریستی که سوریه با آن مواجه شد، عبارت است از جنگ اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با هماهنگی کامل برخی کشورهای عربی” است.

این تجاوز دلیل شکست رژیم صهیونیستی در تلاش خود برای نفوذ به جبهه جنوبی سوریه (درعا) است علیرغم حمایتاین رژیم از ترویست های داعش وجبهه النصره در منطقه جنوبی است، وتقدیم همه امکانات ونیازهای تروریست ها از قبیل (درمان رخمی های، تدارکات، مهمات وکمک های دیگر)می باشد.

وی تاکید کرد بر اینکه مقاومت از هدف اصلی خود نباید منحرف بشود، هدف اصلی اسقاط بروژه رژیم صهیونیستی است، رژیمی که باعث ایجاد همه مشکلات خاورمیانه می باشد، وهرچند ضربات مهلک به تروریست های وهابی وتکفیری منطقه وارد کند، زودتر به هدف اصلی مان می رسیم، سوریه با عزم و ارادت ارتش وملت خود، برای دفاع از خاک مقدس سوریه ادامه دارد.

شاهد أيضاً

برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید سوریه

دمشق – سانا اولین جلسه پارلمان جدید سوریه آغاز شد. “عبد الحميد أسعد الظاهر” به …