پایان رقابت های قهرمانی کاراته تحت 12 و 14 سال

لاذقیه-سانا

رقابت های قهرمانی کاراته تحت 12 و 14 سال امروز در سالن ورزشی  در شهر ورزشی الاسد با مشارکت باشگاه ها ومراکز آموزشی کاراته، پایان یافت.

رئیس کمیته فنی کاراته عبد المنهم دریوسی در یک بیانیه به سانا گفت: مسابقات کاراته با موفقیت اختتام یافت، واستعدادهای جدید طی این مسابقات ظاهر شده است. همچنان اشاره کرد که بهترین  بازیکنان به منظور مشارکت در مسابقات قهرمانی جمهوری انتخاب خواهد شد.

حسین

شاهد أيضاً

لاذقیه امروز به روایت تصویر

لاذقیه امروز به روایت تصویر