فیرشینن: ضرورت از بین بردن تررویست ها در ادلب

مونیخ-سانا

معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی فرشینن بر ضرورت از بین بردن تروریست ها در ادلب را تاکید کرد.

فیرشنن طی سخنرانی خود در کنفرانس امنیت در مونیخ گفت:  وظیفه اصلی ما از بین بردن تجمع تروریست ها در ادلب وباید این وظیفه همزمان با محافظت از شهروندان انجام بدهیم، وبه تعداد بزرگی تروریست های حاضر در شهر ادلب اشاره کرد. وی افزود: موضع روسیه وجامعه بین المللی به مبارزه با تروریست ها محدود است ونباید با آنها مذاکره شود.

حسین

شاهد أيضاً

تاکید دکتر فیصل مقداد بر عمق روابط بین سوریه و ایران

دمشق – سانا دکتر فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه کشورمان امروز با هیئتی پارلمانی …