امضای سه کتاب با محوریت مقابله با تروریسم وصهیونیسم

دمشق-سانا

با حضور جمعی از فرهیختگان ودانش پژوهان وعلاقمندان وضمن برگزرای یک مراسم مشترک سه کتاب جدید با محوریت مقابله با تروریسم وصهیونیسم به امضا رسیدند

کتب عبارتست از: اثار کامل دکتر نضال صالح و رمان “پل دختران یعقوب” از رمان نویس دکتر حسن حمید ورمان “زیر بام کم ارتفاع” که توسط نویسنده نذیر جعفر مرقوم شده است.

طی مراسم امضا که در سالن پانوارما هتل شام برگزار شد دکتر صالح گفت: در کتابم سه تا مجموعه داستانی ومتون ادبی ویک رمان هست که در لابلای آن تاریخ زخم سوری ودرد آن را به ثبت رساندم.

رمان نویس حمید تصریح کرد: رمان “پل دختران یعقوب” که تعدادی از جوایز ازآن خود کرده یک تاریخ واقعی با شیوه فنی نوشته شده وبه دنبال تکذیب دروغ پردازی های صهیونیسسم واراجیف آن وکشف جنایات صهونیست ها در طول تاریخ از طریق بیان زندگی نامه یعقوب ودختران آن در رمان است.

رمان “زیر بام کم ارتفاع” نذیر جعفر به جنایات گروهگ “اخوان مسلمین” در حق مردم سوریه در دهه هشتاد قرن گذشته وارتباط آن با جنگ 7 سال که سوریه در معرض آن قرار گرفته بود، پرداخته است

ت.م

شاهد أيضاً

تاکید مجدد وزارت امور خارجه روسیه: حضور آمریکا در سوریه غیرقانونی است

مسكو-سانا وزارت امور خارجه روسیه امروز مجددا تاکید کرد که حضور آمریکا در سوریه غیرقانونی …