رسیدگی به وضعیت 85 نفر از فریب خوردگان در حلب

حلب-سانا

امروز 85 نفر از فریب خوردگان در حلب خود را به مقامات مسؤول تسلیم کردند تا به وضعیت شان رسیدگی شود.

استاندار شهر حلب دکتر محمد مروان علبی در این زمینه تأکید کرد که راه برای همه فریب خوردگان باز است تا به راه حق و درستی برگردند. وی از کسانی که به وضعیت شان رسیدگی شد، دعوت کرد تا دیگران را برای استفاده از این فرصت تشویق کنند.

مسؤول حزب بعث احمد صالح ابراهیم اشاره کرد که کشور نیاز به تلاش های همه دارد و مسؤولیت دفاع از کشور به عهده همه فرزندان خود است.

شیخ محمد ادیب یاسرجی بر اهمیت آشتی ملی تأکید کرد و از همه دعوت کرد تا روبه روی اندیشه های تکفیری بیایستند.

فرمانده پلیس شهر حلب و اعضای کمیته رسیدگی به وضعیت فریب خوردگان در شهر حلب حضور داشتند.

قابل ذکر است که در چهارم ماه گذشته نیز به وضعیت 158 در حلب رسیدگی شد.

 

شاهد أيضاً

141 نفر خود را به مقامات مسؤول تسلیم کردند

استان ها-سانا 141 نفر در دمشق و ریف آن و حلب و الرقه و دیر …