اتحادیه اروپا رژیم عربستان را به لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم اضافه کرد

استراسبورگ – سانا

کمیسیون اروپا امروز رژیم عربستان سعودی را به فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم اضافه کرد.

به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا در این لیست ۲۳ کشور را جای داده است که اکنون عربستان و چند کشور دیگری را نیز به آنها افزوده است.

قرار گرفتن نام کشورها در این فهرست، روابط تجاری با اتحادیه اروپا را پیچیده می‌کند.