بیش از 5 هزار کارگاه فنی وحرفه ای و600 تاسیس صنعتی در درعا مجددا فعالیت خود را از سر می گیرند

درعا-سانا

پس از برقراری مجدد امنیت وثبات کامل در سراسر استان درعا تاسیسات فنی وحرفه ای وصنعتی فعالیت خود را از سر گرفت.

امروز شماره تاسیسات فنی وحرفه ای به 5876 رسیده است وتعداد تاسیسات صنعتی در حدود 624 است.

تاسیسات فنی وحرفه ای موجود به مهندسی وشیمیایی ومواد غذایی ونساجی دسته بندی می شود با سرمایه اجمالی بالغ بر یک میلیارد و658 میلیون لیر سوری است ودر این تاسیسات حدود 10310 کارگر اشتغال دارند درحالیکه سرمایه تاسیسات صنعتی حاضر بالغ بر 7.626 ملیارد لیره سوری وقیمت ماشین آلات بالغ بر 3 میلیارد لیر است ودر آن 4379 کارگر اشتغال دارند.

مدیر صنعت مهندس عبد الوحید عوض به خبرنگار سانا تصریح کرد که بخش صنعت وفنی در درعا رود به بهبودی تدریجی پس از اعلام درعا منطقه خالی از تروریسم گذاشته است ودر سال گذشته مجوز احداث تاسیسات صنعت وفنی حدید داده شده است

وی افزود: تعداد تاسیسات صنعتی احداث شده در سال گذشته طبق قانون سرمایه گذاری شماره10 /34/ رسیده است.

شاهد أيضاً

حماه امروز به روايت تصوير

حماه امروز به روايت تصوير