فروش شرکت کنسرو سازی دمشق طی سال گذشته به  1.617 میلیارد لیر رسید

دمشق – سانا

شرکت کنسرو سازی دمشق 3029 تن آب فرنگی و نخود فرنگی و مربا با قیمت 1.543 میلیارد لیر طی سال گذشته تولید و 87 در صد از طرح تولیدی خود را اجرا کرد.

مدیر عامل این شرکت در همین باره توضیح داد: تولید شرکت در سال 2018 میلادی در مقایسه با سال گذشته به میزان 137 در صد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: 3255 تن با قیمت 1.617 میلیارد لیر از محصولات شرکت بازاریابی شد.