کشف اثر باستانی آماده قاچاق در نزدیک مرز سوریه و عراق

دیرالزور – سانا

اداره آثار باستانی دیرالزور سوریه با کمک پلیس این شهر موفق شد یک قطعه باستانی آماده قاچاق در نزدیک مرز سوریه و عراق را که قدمت آنها به دوران رومیان باز می گردد، شناسایی و ضبط کند.