وزیر برق در پارلمان: برای بهبود وضعیت برق و بازگشت آن به همه مناطق تلاش می کنیم

دمشق – سانا

امروز اعضای پارلمان کشورمان در چهارمین جلسه عادی خود عملکرد وزارت برق کشورمان و مسائل مربوط به کار آن را مورد بحث و بررسی قرار می دادند.

اعضای پارلمان خواستار انجام عدالت در جیره بندی برق و کاهش و سرعت بخشیدن به روند تعمیر نیروگاه های برق شدند.

مهندس محمد زهير خربوطلی در سخنرانی خود گفت: وزارت برق برای بهبود وضعیت برق در کشور و بازگشت آن به همه مناطق و تعمیر نیروگاه ها تلاش بسیار کرده است.

وی افزود: اقدامات اقتصادی یکجانبه علیه سوریه مانع تامین قطعات تعمیر و نگهداری برای نیروگاه های برق شد.