یمن: کشته شدن تعدادی از مزدوران رژیم سعودی در جنوب یمن

صنعاء-سانا

بر اثر حمله جدید ارتش یمن و کمیته های مردمی به مقرات مزدوران رژیم سعودی در استان ضالع واقع در جنوب یمنف امروز تعدادی از این مزدوران کشته و زخمی شده اند.

به گزارش سانا، پایگاه “المسیره نت” بخ نقل ا یک منبع نظامی اعلام کرد: ارتش و کمیته های مردمی با انجام ک عملیات دقیق به مواضع مزدوران سعودی در اراف بخش دمت، تعدادی از این مزدوران را کشته و زخمی کردند.