قاسم: طرح آمریکایی شکست خورد

بيروت-سانا

شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: طرح آمریکایی در سوریه شکست خورد.

قاسم امروز اشاره کرد: بازدید «مایک بومبیو» از منطقه  برای پوشش دادن این شکست و افزایش روحیه همپیمانان واشنگتن، است.

قاسم تاکید کرد: لبنان باید طرح های آمریکایی اسرائیلی که منطقه را تخریب کرد، را دنبال نکند و اشاره کرد: این منطقه تا زمانی که موجودیت اشغال صهیونیست ها وجود داشته باشد، از بحران های متوالی رنج می برد.