بلودان، مهمترین مقصد گردشگری  زمستانه کشورمان است

ریف دمشق -سانا

بلودان از جمله مناطق دیدنی سوریه زمین است که زمستان‌ها از استقبال بیشتری برخوردار بوده و با آب و هوای خود جمع کثیری از گردشگران زمستانه را به سوی خود جلب می‌کند.

مهندس أکرم خوری شهردار بلودان به خبرنگار سانا گفت که :« سفرهای زمستانه به  بلودان در چند سال اخیر رونق یافته است و مردم برای لذت بردن از آب و هوای  زمستان به این  منطقه زیبا و دیدنی سفر می‌کنند.»