برگزاری مراسم تجلیل از 750 خانواده شهید، در آردوگاه الیرموک

دمشق -سانا

همایش تجلیل از خانواده های شهدا آردوگاه الیرموک از سوی جبهه خلق برای آزادی فلسطین – فرماندهی کل در این منطقه  برگزار و از 750 خانواده شهید  تجلیل شد.

خانواده های  شهدا با ابراز غرور و افتخار از شهادت  پسران خود که با خون خود از میهن دفاع کردند نشان دادند: این قدردانی و تجلیل برای ما ارزش زیادی دارد.