آغاز بارش برف در دمشق

آغاز بارش برف در دمشق

ثناء