وزیر دادگستری: ما همچنان به اجرای برنامه اصلاحات قضایی و اداری ادامه می دهیم

دمشق – سانا

امروز اعضای پارلمان کشورمان در سی ویکمین جلسه عادی خود عملکرد وزارت دادگستری و مسائل مربوط به کار آن را مورد بحث و بررسی قرار می دادند.

اعضای پارلمان در این جلسه با تأکید بر اهمیت تاسیس مجامع قضایی یا دادگاه های جدیدی در بسیاری از شهرها و مناطق، خواستار سرعت دهی در روند رسیدگی به پرونده های قضایی و جلوگیری از اطاله رسیدگی به پرونده و ارتقای عملکرد و افزایش بهره وری دستگاه قضایی و حفظ حقوق شهروندان شدند.

به نوبه خود وزیر دادگستری سوریه به سؤالات نمایندگان پارلمان جواب داد و  تاکید کرد که وزارت دادگستری همچنان به اجرای برنامه اصلاحات قضایی و اداری ادامه می دهد.

شاهد أيضاً

برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید سوریه

دمشق – سانا اولین جلسه پارلمان جدید سوریه آغاز شد. “عبد الحميد أسعد الظاهر” به …