تاکید وزیر حمل و نقل هند بر توسعه روابط اقصادی با سوریه 

دهلی-سانا

“مانسوخ مانداویا” وزیر امور حمل و نقل و کود ها و و صنایع شیمیایی هند مجددا برحمایت کشور خود از سوریه در مورد مقابله با تروریسم تاکید کرد.

این وزیر هندی در دیدار با دکتر “ریاض عباس” سفیر کشورمان در هند به پیروزهای سوریه علیه تروریسم اشاره و از فداکاری های ارتش عربی سوریه و ایستادگی و مقاومت ملت و رهبری سوریه قدردانی کرد.

وی تمایل خود را به سفر به سوریه برای توسعه روابط در حوزه های حمل و نقل، صنایع  کود ابراز کرد.

به نوبه خود، سفیر عباس با اشاره به روابط تاریخی دو ملت، بر همکاری با کشورهای دوست در مرحله بازسازی سوریه تاکید کرد.

سفیر عباس تاکید کرد که روابط  دو جانبه شاهد  توسعه  مثبت  در تعدادی از زمینه هاست.

راما

غ