امضای توافق همکاری بین دو اتحادیه مهندسان سوریه و اردن

دمشق-سانا

اتحادیه مهندسان سوریه و انجمن مهندسان اردن امروز یک توافق برای ایجاد چارچوب جهت همکاری بین دو طرف و تسهیل و توسعه مبادلات علمی، فنی، مهندسی و تجریبات امضا کردند.

این توافقنامه در جریان بازدید هیاتی از انجمن مهندسان اردن به ریاست مهندس احمد سماره الزعبی از اتحادیه مهندسان سوریه در دمشق به امضا رسید.

این توافق شامل تعدادی از نکات، از جمله تقویت روابط مهندسی، علمی، فنی و حرفه ای و تبادل تجربیات بین دو اتحادیه های کارگری از طریق تقویت همکاری های مهندسی و مشاوره است.

دکتر غیاث قطینی سرپرست انجمن مهندسان کشورمان در همین باره به سانا گفت: اهمیت توسعه روابط و تبادل تجربیات برای استفاده از این در روند بازسازی که شاهد سوریه در مرحله بعدی است.

به نوبه خود، احمد سماره الزعبی به عمق روابط بین دو ملت و دو اتحادیه اشاره و  از آمادگی انجمن مهندسان اردن برای همکاری که به نقع دو کشور برادر باشد، خبر داد.

نور/ نيرمين