تاکید رئیس مجمع ملی قدرت خلق کوبا بر ایستادگی کشورش در کنار سوریه

هاوانا – سانا

استیپان لازو هیرناندز، رئیسمجمع ملی قدرت خلق کوبا  در دیدار با دکتر “ادریس میا” سفیر سوریه در کوبا مجددا بر ایستادگی کشورش در کنار سوریه در مبارزه با تروریسم و حمایت کشورش از حاکمیت و وحدت اراضی سوریه تاکید کرد.

ضرورت تحکیم روابط پارلمانی بین دو کشور و توسعه این روابط در این دیدار مورد تاکید قرار گرفت.

هیرناندز اشاره کرد که ملت کوبا به پیروزهای ارتش عربی سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم افتخار می کند، وی افزود: سوریه پیروز نهائی این نبرد خواهد بود.

به نوبه خود، سفیر کشورمان در کوبا گفت: سوریه فصل آخر جنگ با تروریسم را، به فضل فداکاری و پایداری ارتش و ملت سوریه برای مقابله با تروریسم، می نویسد.

راما
غیاث