پس از 17 سال… سوریه به لیست سفید کنترل وبازرسی ایمنی کشتی پیوست

دمشق-سانا

وزارت حمل ونقل گفت که سازمان بین المللی دریایی به مساله پیوستن سوریه به لیست سفید اعلام موافقت کرد.

گفتنی است که سازمان بین المللی دریایی لیست سفید کنترل وبازرسی ایمنی کشتی ها صادر می کند، واین لیست شامل تمام کشورهای که تمام مقررات کنوانسیون بین المللی اجرا کرد که مطابق با استانداردهای آموزش دریانوردهای 1978 واصلاحات آن می باشد.

حسین/راما