وزارت دفاع روسیه: اوضاع کمپ رکبان سوریه شبیه اردوگاه‌های جنگ جهانی دوم است

مسکو-سانا

«میخائیل میزینتسف» مسئول مرکز مدیریت دفاع ملی روسیه وضعیت اردوگاه الرکبان را بسیار غیرانسانی و مشابه اردوگاه‌های جنگ جهانی دوم ارزیابی کرد.

مسئول مرکز مدیریت دفاع ملی روسیه با توصیف وضعیت آوارگان الرکبان به پناهجویان جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی را بدلیل سکوت در برابر این موضوع مورد انتقاد قرار داد.

وی تاکید کرد: بیش از شش هزار عنصر تروریستی تحت حمایت آمریکا در میان ۵۰ هزار آواره اردوگاه رکبان حضور دارند.

نیرمین / راما