شهادت 23 نفر غیر نظامی در پی تجاوزات جنگنده های “ائتلاف بین المللی” علیه روستاهای “البوبدران” و “السوسه” در ریف دیر الزور

دیر الزور-سانا

در راستای اقدامات جنایتگرانه “ائتلاف بین المللی” تحت رهبری آمریکا علیه ریف شرقی دیر الزور با بهانه مبارزه با گروه تروریستی “داعش”، نیرهای هوایی “ائتلاف” واحد های مسکونی در روستاهای “البوبدران” و “السوسه” مورد حمله قرار داد، و این تجاوز موجب شهادت 23 نفر غیر نظامی و انهدام تعدادی از خانه ها در این دو روستا شد.

این جنایات جدید کمتر از 24 ساعت پس از انهدام 4 خانه در روستای “الشعفه” در جنوب شرق دیر الزور صورت گرفت، در پی آن شماره ای از شهروندان شهید و شماره ای دیگر مجروح شدند.

گفتنی است که دیروز “ائتلاف بین المللی” در تجاوزات خود اقدام به استفاده از بمب های خوشه‌ای علیه واحد های مسکونی در شهر “هجین” و شهرک “الشعفه” در جنوب شرق دیر الزور کرد، این تجاوزات منجر به شهادت و جراحت تعدادی از شهروندان و ورود تلفات سنگین به خانه ها و املاک شهروندان شد.

حسین/راما