سفیر چین به رئیس پارلمان سوریه: ادامه کار برای تقویت روابط همکاری و تشویق شرکت های چینی برای مشارکت در بازسازی در سوریه

دمشق – سانا

حموده صباغ، رئیس پارلمان سوریه در دیدار با فنگ بیاو سفیر جمهوری خلق چین در دمشق و هیئت همراه، بر اهمیت مواضع کشور چین نسبت به سوریه در طول سالهای بحران تاکید کرد.

صباغ با اشاره به عمق روابط تاریخی دو کشور و تشابه نگرش ها و دیدگاه های آنها. تاکید کرد که چین یک شریک واقعی به سوریه در مرحله بازسازی خواهد بود.

رئیس پارلمان سوریه خواستار توسعه و تقویت روابط پارلمانی میان پارلمان سوریه و شورای ملی چین برای دستیابی به منافع دو ملت شد.

به نوبت خود، سفیر چین با اشاره به پیروزی های سوریه در مبارزه با تروریسم، بر اهمیت ادامه کار برای تقویت روابط همکاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی میان دو کشور و تشویق شرکت های چینی برای مشارکت در بازسازی تاکید کرد.

سفیر چین دوباره بر موضع کشور خود در حمایت از راه حل سیاسی بحران سوریه و حق مردم سوریه در تعیین سرنوشت خود به دور از هرگونه دخالت خارجی، تاکید کرد.

شاهد أيضاً

برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید سوریه

دمشق – سانا اولین جلسه پارلمان جدید سوریه آغاز شد. “عبد الحميد أسعد الظاهر” به …