انجام تمهیدات لازم برای بازگشت سری جدیدی از آوارگان سوری از لبنان به منازل خود

حمص -سانا

 خبرنگار سانا از انجام تمهیدات لازم برای بازگشت سری های جدیدی از سوری ها که به دلیل تروریسم به لبنان آواره شدند خبر داد.

قرار است این سوری ها از طریق گذرگاه  مرزی  الدبوسیه و به روستا ها و شهرک های خود که توسط ارتش عربی سوریه از تروریسم پاکسازی شده، بازگردند.

در روز پنجشنبه گذشته نیز سری از غیرنظامیان سوری که به دلیل تروریسم آواره شده بودند، از طریق گذرگاه های مرزی جدیده یابوس و الدبوسیه  و الزمدانی از لبنان به وطن خود بازگشتند.