تاکید امینی بر ضرورت افزایش همکاری  در زمینه های سرمایه گذاری و بهره وری بین سوریه وایران   

تهران -سانا

«امیر امینی» معاون وزیر راه و شهرسازی ایران رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی با سوریه بر اهمیت توافقنامه همکاری طولانی مدت بین سوریه و ایران و ضرورت افزایش همکاری در زمینه های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری و بهره وری  تاکید کرد.

«امیر امینی» معاون وزیر راه و شهرسازی ایران  در دیدار با هیات پارلمانی سوریه  به ریاست محمد حسین راغب الحسین نایب رییس گروه دوستی پارلمانی سوریه  بر حمایت ایران از سوریه و تقویت روابط با آنها تاکید کرد.

«امیر امینی» معاون وزیر راه و شهرسازی ایران  بر ضرورت ایجاد  شعبه های بانک در دو کشور  برای تسهیل معاملات مالی و فعال سازی اتاق بازرگانی بین دو طرف تاکید کرد  .

به نوبه خود حسین راغب الحسین نایب رییس گروه دوستی پارلمانی سوریه تاکید کرد که  مرحله اقتصادی بعدی ، بازسازی سوریه  است.