رئیس جمهور دکتر بشار اسد با صدور دستوری جرائم مربوط به فرار سربازان را مشمول عفو عمومی قرار داده است

دمشق – سانا

با صدور فرمان شماره 18 سال 2018 ، جرائم مربوط به فرار داخلی و خارجی سربازان را که در قانون مجازات‌های نظامی شماره 61 سال 1950 و موارد اصلاحی آن قید شده، مشمول عفو قرار داده است.

فرمان عفو رئیس جمهور، سربازان مرتکبان جرایم فرار داخلی و خارجی قبل از تاریخ (9-10-2018) را شامل می شود.

این دستور شامل کسانی که از دست عدالت فراری هستند نمی‌شود؛ مگر اینکه سربازان فراری در داخل کشور در مدت چهار ماه و سربازان فراری به خارج از کشور در مدت 6 ماه خود را تسلیم کنند.

همچنین این فرمان شامل جرائمی خواهد شد که در قانون خدمت سربازی شماره 30 سال 2007 و موارد اصلاحی آن قید شده است.

غیاث/م.خ/ثناء