افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

توکیو – سانا

قیمت نفت در بازارهای جهانی در آستانه شروع تحریم های جدید آمریکا علیه ایران و حرکت یک طوفان در خلیج مکزیک افزایش یافت.

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با 26 سنت افزایش به 84 دلار و 17 سنت رسید. این در حالی است که  نفت خام برنت دیروز با کاهش قیمت روبرو شده و هر بشکه به 82.66 دلار رسیده بود.

قیمت نفت خام تگزاس آمریکا نیز امروز با 24 سنت کاهش به 74 دلار و 53 سنت رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا در جلسه قبل تا رقم 73 دلار و 7 سنت پایین آمد.

غیاث/م.خ/ثناء