بازداشت 7 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی –سانا

نیروهای رژیم اشغالگر امروز با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری 7 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی معا اعلام کرد: نیروهای رژیم اشغالگر با یورش به  شهرهای کرانه غربی  و تعدادی از خانه ها در طولکرم 7  فلسطینی را باداشت کردند.