وزارت خارجه فلسطین: اشغالگر اسرائیل از موضع آمریکا حامی از آن سوء استفاده می کند

قدس اشغالی-سانا

وزارت خارجه فلسطین حمایت شدید نیروهای اشغالگر اسرائیل از شهرک نشینان برای تصرف یک قطعه زمین متعلق به یک فلسطینی در کوچه “الشیخ جراح” واقع در قدس اشغالی را محکوم کرد.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “سوا” امروز وزارت خارجه در یک بیانیه اظهار داشت: اتفاقاتی که در محله “الشیخ جراح” صورت می گیرد شبیه به جنگ شدیدی که در سایر اراضی فلسطین اشغالی، اتفاق می افتد.

وزارت خارجه تاکید کرد: رژیم اشغاگر صهونیستی از مواضع حامی آمریکا برای نابودی مسئله فلسطین سوء استفاده می کند، وتاکیدی بر اینکه معامله موسوم به “معامله قرن” جز یک پروژه برای (ایجاد دولت یهودی) در سایهء سکوت بین المللی شک انگیز نیست بلکه به سطح یک تبانی می می رسد”.

تمام/راما