رژیم اشغالگر 9 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کرد

قدس اشغالی – سانا

نیروهای رژیم اشغالگر صبح امروز ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری 9 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی معا توضیح داد: نیروهای رژیم اشغالگر به منازل شهرها بیت لحم و رام الله و نابلس و قلقيليه در کرانه باختری یورش بردند.

دیشب نیز نیروهای رژیم اشغالگر 4 فلسطینی از جمله یک جوان دختر را بازداشت کردند.

غياث/م.خ/ثنا