کشف یک کارگاه ساخت بمب و موشک دست ساز و خمپاره ها ویک مقر موسوم به”دادگاه شرعی” در غوطه شرقی

ريف دمشق-سانا

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه طی پاکسازی شهرک حرستا و شهرک ها و روستاهای غوطه شرقی، مقرات و بیمارستان های میدانی و مقادیر زیادی از داروها و مدارک مدنی دزدیده شده و یک مقر موسوم به گدادگاه شرعی” علاوه بر یک کارگاه ساخت بمب و موشک دست ساز و خمپاره ها مربوط به گروهک های تروریستی، را کشف کردند.

گزارشگر سانا در غوطه شرقی اعلام کرد که: یگان های از ارتش و نیروهای مسلح در ادامه عملیات پاکسازی مناطق که تحت کنترل گروهک های ترورستی بود و تامین اهالی، یک بیمارستان میدانی و کارگاه ساخت بمب و موشک دست ساز و خمپاره ها مربوط به گروهک های تروریستی، را بین شهرک های سقبا و حزه، کشف کردند.

چند فرمانده میدانی به گزارشگر سانا تصریح کرد: امروز، ارتش طی عملیات پاکسازی و بازرسی، یک بیمارستان میدانی مجهز به تمام دستگاه ها و تجهیزات پزشکی و داروهای دزدیده شده از بیمارستان های دولتی در شهرک های حزه و عین ترما و حرستا علاوه بر یک انبار پر از داروها که توسط هلال احمر عربی سوریه به اهالی غوطه وارد شده، را کشف کرد.

در شهرک سقبا، یک فرمانده میدانی به گزارشگر سانا گفت: یگان از ارتش در عملیات پاکسازی، یک مقر و اتاق عملیات حاوی دستگاه های ارتباطی و یک کارگاه برای تامین ارتباطات میان گروهک های تروریستی و حامیانشان در خارج متعلق به تروریست های “فیلق الرحمن” علاوه بر یک هواپیماهای شناسایی را در شهرک کشف کرد.

در شهرک حرستا، گزارشگر سانا گفت: یک بیمارستان میدانی مربوط به تروریست ها شامل اتاق های جراحی و انبارهای داروهای متنوع و اماکن آمادگی غذا برای مجروحان از آنها و تونل های میان ورودی های بیمارستان برای انتقال زخمی ها از آنها و ضمان ورود خودروها، کشف شده.

هنگام تکمیل تامین و پاکسازی شهرک سقبا توسط واحدهای مهندسی برای بازگشتن خانواده ها به آن، یگان های از ارتش یک کارگاه ساخت بمب و موشک دست ساز و خمپاره ها مربوط به گروهک های تروریستی را کشف کردند.

همچنین، یگان از ارتش طی پاکسازی شهرک حرستا، یک مقر موسوم به “دادگاه شرعی” وابسته به تروریست های گروهک “جنبش احرار الشام” حاوی هزارهای مدارک دزدیده شده توسط گروهک های تروریستی متعلق به شهروندان، را کشف کرد.

 

نیرمین / محمد.خ

شاهد أيضاً

شهادت دو کودک در پی انفجار مین زمینی از بقایای تروریست ها در غوطه شرقی

حومه دمشق-سانا بر اثر انفجار یک مین زمینی به جا مانده از گروهک های تروریستی …