بازسازی 280 مدرسه در حومه دمشق و افتتاح 29 مدرسه در سال تحصیلی آینده

حومه دمشق – سانا

ماهر فرج مدیر آموزش و پرورش حومه دمشق از بازسازی 280 مدرسه در حومه دمشق از اواسط مارس 2018 تاکنون خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار/سانا/ گفت: هم اکنون مشغول بازسازی همه مدارس که توسط گروه های تروریستی تخریب شده بودند، هستیم.

 مدیر آموزش و پرورش حومه دمشق توضیح داد: اداره آموزش و پرورش همچنان به بازسازی 29 مدرسه ادامه می دهد و قرار است این مدارس با آغاز سال تحصیلی آینده افتتاح بشوند.

در همین راستا مهندس بشرى كوسا مسؤول عملیات بازسازی غوطه شرقی توضیح داد: 6 مدرسه در غوطه شرقی با همکاری سازمان های بین المللی بازسازی می شوند و با آغاز ترم تحصیلی دوم افتتاح خواهند شد.