بازسازی تعدادی از مدارس در غوطه شرقی دمشق

ریف دمشق – سانا

اداره آموزش و پرورش ریف دمشق در راستای تکمیل آماده سازی های لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید همچنان برنامه خود برای تعمیر و بازسازی مدارس را به اجرا می آورد تا آماده پذيرايی دانش آموزان جديد باشند.

خبرنگار /سانا/ از دو مدرسه در حومه دمشق بازدید کرد و از فرآیند بازسازی آن‌ها مطلع شد و با تعدادی از ناظران بر فرآیند تعمیر و بازسازی دیدار و گفتگو کرد.

مدیر اداره آموزش ریف دمشق به خبرنگار/سانا/ گفت: اداره ما در حال پی ‌گیری آماده سازی های لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید است.

وی توضیح داد: تعداد مدارس در غوطه شرقی پیش از جنگ تروریستی 399 مدرسه بود‌ و از زمان آزادسازی غوطه شرقی، وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و جامعه محلی بازسازی 279 مدرسه را به پایان رسانده است و اخیرا 50 مدرسه دیگر نیز بازسازی شده اند.

وی خاطر نشان کرد: طرح بازسازی و تعمیر بقیه مدارس غوطه شرقی در سال آینده تکمیل خواهد شد.

مدیر اداره آموزش ریف دمشق افزود: همه اقدامات احتیاطی برای مقابله با ویروس کرونا از جمله توزیع مواد ضد عفونی کننده بین مدارس و ضد عفونی کردن همه مدارس بر اساس پروتکل بهداشتی انجام شده ‌است.

غیاث جاویش